El tracte a les persones amb discapacitat, a través dels valors

Ja fa temps que les institucions públiques tenen en les seves polítiques un pla estratègic d’accessibilitat, amb la finalitat de dur a terme intervencions en pro de l’eliminació d’obstacles i barreres que impedeixin la plena integració i autonomia de les persones amb discapacitat (Llei 13/2014 d’accessibilitat).

Pensem que dins del catàleg d’aptituds pròpies del personal que ofereix el seu servei als altres té un paper molt important el coneixement i l’aplicació de certs valors, per a poder oferir un tracte igualitari i responsable tots.

Amb aquesta formació vivencial i practica donem les eines necessàries per al tracte correcte a les persones amb discapacitat. És una formació que, en estar liderada per persones amb discapacitats severes, trenca moltes pors i estereotips.

Aquí us deixem un PDF amb tota la informació per a descarregar.