El tracte a les persones amb discapacitat, a través dels valors

Des de fa temps les institucions públiques han incorporat a les seves polítiques un pla estratègic d’accessibilitat, amb la finalitat de promoure intervencions per a l’eliminació d’obstacles i barreres que impedeixin la plena integració i autonomia de les persones amb discapacitat (Llei 13/2014 d’accessibilitat) .

Pensem que dins del catàleg d’aptituds pròpies del personal que treballa en l’atenció al públic té un paper molt important el coneixement i l’aplicació de certs valors que tinguin com a objectiu un tracte responsable i igualitari per a tothom.

Amb aquesta formació vivencial i pràctica donem les eines necessàries per el tracte correcte a les persones amb discapacitat. És una formació que, al estar liderada per persones amb discapacitats severes, trenca amb moltes pors i estereotips.

Aquí us podeu descarregar un PDF amb tota la informació al respecte: