Un projecte d’inserció sociolaboral

 • El nostre perfil d’usuaris són persones adultes amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques. Treballem amb un col·lectiu heterogeni i desconegut. Cada persona té un nivell d’afectació diferent, algunes molt agudes i d’altres no tant. Les persones amb PC tenen moltes limitacions a nivell motriu i moltes d’elles, a més a més, tenen afectada la parla i en alguns casos pot existir també afectació a nivell mental. Són persones que pateixen greus problemes d’integració de tipus laboral i social, una situació que en la majoria dels casos els produeix un gran patiment i frustració.

 • Tots els membres de l’entitat pensem que cada persona té alguna cosa per aportar als demés i que caldria que per aquest motiu fos valorada, en tots els sentits, i formar part activa de la societat.

 • Desenvolupem activitats on les particularitats derivades de la paràlisi cerebral i altres afectacions equiparables no són una barrera sinó una avantatge, a partir de les quals podem crear llocs de treball i de creixement personal per a aquests col·lectius. Aquestes persones, amb “normalitats” diferents, són l’eix central de l’èxit i del fet diferencial de les nostres activitats.

 • Sempre treballem amb equip, i gràcies a això aconseguim que les necessitats personals dels membres del grup amb “discapacitat” puguin ser ateses dins del mateix grup, en el qual hi conviuen persones amb diferents graus i tipus d’afectacions. Així, per exemple, una persona amb dificultats en la parla pot ser traduïda pels demés, o una persona amb afectació severa de la mobilitat pot ser atesa per qui pateix aquesta dificultat. Per una altra banda, el treball en equip ens proporciona més força en l’activitat que desenvolupem.
  • Els nostres equips compten amb persones que desperten l’admiració i el respecte. Per a elles els Valors Humans no són paraules buides de contingut perquè, malgrat les seves característiques i dificultats, destaquen per uns trets com la humanitat, la humilitat, la solidaritat, la superació, l’esforç, l’humor o l’optimisme. Això fa que les nostres xerrades i activitats no deixin indiferents els participants i que conceptes com diversitat, convivència, motivació, treball en equip o respecte cobrin tot el seu sentit.
  Els nostres interessos i objectius

  Tot el nostre interès està centrat en donar a conèixer la tasca que realitzem en diferents àmbits (educació, sanitat, empreses, espais socioculturals, etc.) per tal de poder oferir cada vegada més activitats i així poder anar formant nous equips de treball amb la finalitat que se’n beneficiïn el nombre de persones més ampli possible.

  Els nostres somnis

  Que l’educació aposti pels Valors Humans i que les nostres xerrades puguin arribar a fer-se en tots els centres d’ensenyament…

  Que les empreses, les entitats i els professionals descobreixin l’interès de les nostres Jornades sobre Valors i Motivació pels seus equips de treball…

  Que els espais socioculturals apostin pels valors i per les activitats inclusives en les quals tota persona hi tingui un lloc i s’enriqueixi humanament…

  I que siguem capaços de formar molts equips per poder donar una oportunitat de treball i de realització individual a persones amb paràlisi cerebral i altres afectacions similars.