Els dies 12 i 20 de desembre realitzem l’activitat formativa sobre Valors i Motivació al PFI – PTT de Castelldefels.

Compartim amb els joves de Castelldefels la nostra visió sobre una sèrie de valors com el treball d’equip, l’optimisme i el compromís, entre d’altres.

La formació en valors és una eina clau com a complement a l’ ensenyament reglat. Pel seu caràcter transversal ens ofereix una aportació necessària en el coneixement de qualsevol disciplina, perquè implica una mirada més humana del món que ens envolta.

Les nostres activitats són diferents i motivadores, el que fa que el missatge arribi amb facilitat als més joves, sempre amb un enfocament participatiu i en un ambient amè i carregat de força i positivisme.

Els programes de formació i inserció (PFI), en la modalitat de “pla de transició al treball” (PTT) tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora i han de facilitar a l’alumnat el desenvolupament personal i l’adquisició de competències professionals que li permetin una continuïtat formativa o la seva inserció laboral.

Estan organitzats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

La participació dels alumnes va ser excel·lent i durant el debat van sorgir una sèrie de temes que estem segurs els seran d’utilitat en el seu procés de formació.