Activitat sobre Valors i Motivació per a Centres Educatius

La formació en valors és una eina imprescindible com a complement de l’ensenyament reglat. El seu caràcter transversal comporta una aportació necessària al coneixement de qualsevol disciplina, perquè implica una mirada més humana al món que ens envolta.

Vivim en una societat en la qual els nostres joves resten exposats, pràcticament sense protecció, a una allau contínua d’estímuls mentals i materials incontrolats. En aquest sentit, l’informe de la Comissió Internacional sobre Educació per al Segle XXI de la UNESCO recull els quatre pilars en què es fonamenta l’educació: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a ser.  Amb el nostre Taller sobre Valors pretenem incidir sobre els dos últims elements, per tal que els joves desenvolupin el seu propi caràcter i actuïn cada cop amb major independència, criteri i sentit de la responsabilitat.

Les nostres activitats són diferents i motivadores, el que fa que el missatge arribi amb facilitat als més joves, sempre amb un enfocament participatiu i en un ambient amè i carregat de força i positivisme.

Aquí us deixem un PDF amb tota la informació per descarregar i un vídeo com a petita mostra d’una activitat en un centre educatiu.