Missió

La nostra principal missió és generar activitats adaptades a les necessitats i demandes de persones amb Paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes que els permetin participar activament en la societat.

Visió

Una societat que vegi en la diferència una aportació positiva per al desenvolupament i la integri en cadascun dels seus àmbits.

Z

RESPECTE

Creiem fermament en què és fonamental reconèixer, acceptar, apreciar i valorar les qualitats de qualsevol persona o cosa.

Z

SUPORT

Estem totalment implicats en l’ajuda, que en algunes ocasions les persones necessitem, per a poder arribar a realitzar allò que ens fa sentir feliços i realitzats.

Z

DETERMINACIÓ

Estem convençuts que sense determinació i perseverança no s’aconsegueixen els propòsits… i ho apliquem.

Z

CONTRIBUCIÓ

Aportant a la societat la “evidència” que la diversitat i la diferència són un aportació positiva per al desenvolupament i la transformació.

Z

INNOVACIÓ

Tots els nostres projectes, activitats i filosofia sobre la “discapacitat” aporten una visió molt diferent i nous aspectes en els quals poder treballar.