Realitzem formació “Motivació, Valors i Assoliment d’objectius a través d’un Xoc de Realitats” a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, des de l’àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social.

Aquesta formació forma part del Recull d’Activitats de la Diputació de Barcelona i està orientada a col·lectius especialment vulnerables (joves, majors de 45 anys, aturats de llarga durada, entre d’altres).

Sovint les persones en recerca de feina i sobre tots els col·lectius especialment vulnerables, tenen creences limitants quant a les seves oportunitats i potencials a l’hora de trobar feina, cosa que els genera d’entrada una actitud, de desmotivació i apatia a l’hora de prendre decisions i marcar les estratègies adequades per aconseguir els seus objectius laborals.

A través d’un xoc de realitats, les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes que participen en l’activitat juntament amb la metodologia del model triaxial dels valors, una metodologia amb més de 30 anys d’estudi científic, que tenen com a objectiu principal portar els assistents a una reflexió i valoració sobre l’escala de valors que regeix la seva vida i a definir quins són els valors que els donen força i impuls a l’hora d’aconseguir els seus objectius, metes i quins són els valors i/o les creences que els estan limitant.

Som del parer que el treball amb valors ens pot ajudar a millorar dins dels diferents àmbits on interactuem habitualment. El coneixement dels nostres valors fonamentals, dels valors de les persones més properes, o dels valors necessaris perquè quelcom succeeixi, pot ser una eina poderosa per canviar actituds, per marcar estratègies o a l’hora de prendre decisions.

Aquest taller és una eina poderosa que d’una manera innovadora i vivencial que treballa la motivació, la superació personal i l’empoderament de la persona, i aconsegueix canviar actituds per poder afrontar la recerca de feina amb les millors garanties.

Sempre des d’aquesta perspectiva i des d’un vessant bàsicament vivencial, els nostres tallers són una eina per a:

  1. Facilitar la motivació i la superació personal.
  2. Millorar les relacions interpersonals com a oportunitat en la recerca de feina.
  3. Potenciar el treball en equip.
  4. Induir els participants a fer una reflexió sobre la importància de relativitzar els problemes i veure la part positiva de les coses.
  5. Generar autoestima i satisfacció en els participants.
  6. Potenciar la creativitat com a recurs.
  7. Augmentar la capacitat per adaptar-se positivament a situacions adverses (resiliència).