El nostre projecte “Active People” ha estat seleccionat en la convocatòria de Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia 2021 i comptarà amb una aportació de 18.000€ de Fundació “la Caixa”. Aquesta col·laboració ens permetrà continuar generant recursos i suports per a les persones que participen en el programa.

Active People, és un programa gratuït, especialitzat i obert a la comunitat, que ofereix de manera personalitzada atenció integral, formació i capacitació laboral a persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes (PC/Dfs).

L’objectiu principal és generar una activitat profssional adaptada a persones amb PC/Dfs que els permeti sentir-se part activa de la societat i que els faci conscients del molt que poden aportar. En ell es donen totes les eines i suports per a convertir-se en formadors en valors i participar i/o liderar les activitats formatives que ofereix l’entitat en els diferents àmbits. Activitats sempre fonamentades en el treball amb valors que tenen com a objectiu el desenvolupament de competències transversals en les persones i en els equips.