El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va organitzar els dies 20 i 22 de febrer la primera edició de “Firactiva’t. Activitats que fan justícia. Fira d’activitats i bones pràctiques en l’àmbit de l’execució penal”. Es tracta d’un aparador d’experiències d’èxit, de projectes innovadors i d’activitats singulars que s’estan fent als diferents àmbits d’intervenció de l’execució penal a Catalunya (serveis penitenciaris, mesures penals alternatives, justícia juvenil i atenció a la víctima).

No Somos Invisibles va participar en aquesta mostra, amb una demostració del nostre Taller sobre Valors i Motivació que hem ofert durant 2018 als centres penitenciaris i al programa reincorpora de Fundació La Caixa.

A part de tenir oportunitat d’explicar la nostra feina, també vàrem poder conèixer altres experiències amb objectius similars als nostres.