El passat 5 de novembre vam visitar un altre centre penitenciari: C.P. Puig de les Basses a Figueres, amb la nostra activitat sobre Valors i Motivació (activitat finançada per Fundació La Caixa)

Com sempre, vam tenir una meravellosa acollida. Cal destacar la gran assistència d’interns -és una activitat voluntària-, així com la riquesa del debat i les intervencions posteriors.

Puig de les Basses és un centre inaugurat el 2014 amb cabuda per a 1.174 interns, majoritàriament homes adults però que compta també amb mòduls per a dones i joves. Tots van estar representats i cadascú va enriquir la sessió amb les seves aportacions. L’esforç, la força de voluntat i el treball en equip van ser alguns dels valors més comentats.

Vam acabar la jornada amb la nostra activitat de pintura. Aquí els interns van viure l’experiència de pintar amb una adaptació i els moviments del cap, sense utilitzar les mans. Els resultats van ser sorprenents. Des d’aquí volem agrair la col·laboració i l’interès de tots els que van venir al taller, així com dels educadors i del personal del centre.