Qüestionari d’impacte / Encuesta de impacto

Gènere / Genero
1.- Havies tingut relació anteriorment amb persones amb Paràlisi Cerebral (PC)? / ¿Habías tenido relación anteriormente relación con personas con Parálisis cerebral (PC)?
2.- Coneixies la situació de les persones amb discapacitats severes? / ¿Conocías la situación de las personas con discapacidades severas?
3.- Aquesta trobada ha estat intencionada i voluntaria? / ¿Este encuentro ha sido intencionado y voluntario?
4.- Creus que les persones amb PC t'han aportat alguna cosa a nivell personal? / ¿Crees que las personas con PC te han aportado algo a nivel personal?
5.- Creus que tu els has aportat alguna cosa a les persones amb PC que has conegut avui? / ¿Crees que tú les has aportado algo a las personas con PC que has conocido hoy?
6.- Creus que les persones amb PC poden aportar coses a la nostra societat? / ¿Crees que las personas con PC pueden aportar cosas en nuestra sociedad?
7.- Creus que les persones amb PC estan visibilitzades en la nostra societat? /¿Crees que las personas con PC están visibilizadas en nuestra sociedad?
8.- La teva experiència ha estat enriquidora? T'ha resultat una trobada beneficiosa? / ¿Tu experiencia ha sido enriquecedora? ¿ Te ha resultado un encuentro beneficioso?
9.- Recomanaries aquesta experiència a altres persones? / ¿Recomendarías esta experiencia a otras personas?
10.- Aquesta experiència t'ha fet reflexionar sobre les barreres socials que tenen les persones amb PC? / ¿Esta experiencia te hecho reflexionar sobre las barreras sociales que tienen las personas con PC?