El passat 4 de març vam repetir l’activitat formativa sobre Valors i Motivació al PFI – PTT de Castelldefels.

Compartim amb 25 joves de Castelldefels la nostra visió sobre un seguit de valors com el treball d’equip, l’optimisme i el compromís, entre d’altres.

Els programes de formació i inserció dins dels plans de transició a la feina (PFI-PTT) faciliten l’inici d’un itinerari professional i formatiu, a joves majors de 16 anys i, prioritàriament, a menors de 21 anys que no hagin obtingut el graduat en ESO, tant de transició a el món laboral com de continuïtat formativa. També tenen com a objectiu desenvolupar actituds i competències que contribueixin a el creixement personal i la inserció social i laboral.

La formació en valors és una eina clau com a complement a l’ensenyament reglat. Pel seu caràcter transversal ens ofereix una aportació necessària en el coneixement de qualsevol disciplina, perquè implica una mirada més humana del món que ens envolta.

Les nostres activitats són diferents i motivadores, el que fa que el missatge arribi amb facilitat als més joves, sempre amb un enfocament participatiu i en un ambient amè i carregat de força i positivisme.

La participació dels alumnes va ser excel·lent i durant el debat van sorgir una sèrie de temes que estem segurs els seran d’utilitat en el seu procés de formació.