Tempo és una exposició que sorgeix gràcies al conjunt d’emocions que evolucionen amb el temps, on s’acumulen sentiments que es veuen plasmats a cadascuna de les obres dels nostres artistes, persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes. Un conjunt de frases i obres sorgides de les seves experiències de vida, dels sentiments, somnis… i que volen compartir amb tu. És per aquest motiu, que representem les obres en forma de rellotge i dies de la setmana, que van acompanyats de les mans dels artistes, honrant les obres.

L’art exerceix un paper mediador i motor de la comunicació, ja que l’artista a través de la seva creació transmet no sols emocions, sinó també missatges, i ens fa reflexionar sobre la nostra existència, els problemes socials o la vida en general.

“Les mans dels artistes també parlen”

Les mans també serveixen per il·lustrar i aportar informació al missatge que volem transmetre.

És una manera de destacar aquella part del seu cos que simbòlicament els diferencia o els representa com a creadors i a la mateixa vegada, la mà és un símbol per excel·lència de la creació indistintament si tens una discapacitat o no.

«ART-NSI» és el taller d’art de la Fundació No Somos Invisibles

És un espai destinat, sobretot, a la recerca del llenguatge personal de cada participant. A través d’experimentar amb diferents tècniques i llenguatges expressius, es busca que cadascú trobi i en potenciï la singularitat i la perspectiva.