Ens és grat poder compartir els nostres coneixements i dinàmiques amb els diferents tècnics del Programa Incorpora de Fundació “La Caixa” de Galícia, per tal que puguin ser aplicats tant a nivell personal com professional.

Amb aquesta activitat oferim als coordinadors i tècnics del programa, que treballen amb col·lectius vulnerables o amb discapacitat, diferents eines per treballar la motivació, la superació personal i l’apoderament de la persona, basades en el treball amb valors.

Per això comptem amb 2 grans pilars: la participació del nostre equip de professionals, persones amb paràlisi cerebral que, a través de la seva visió i les seves experiències de vida, s’encarreguen de fer-nos connectar amb el món dels valors com ningú i, d’altra banda, una metodologia amb més de 30 anys d’estudi científic “el model triaxial dels valors”,  que ens ajuda a identificar, jerarquitzar i alinear els valors d’una forma dinàmica i fàcil.