L’Institut Mediterrànea de Castelldefels va compartir el Taller de Valors organitzat per la Fundació No Somos Invisibles amb els seus alumnes de primer grau de formació professional. Aquesta jornada es va centrar a cultivar i aprofundir aspectes fonamentals relacionat amb els valors, com el respecte, la solidaritat i l’empatia entre la joventut.

Guiats per l’equip de la Fundació No Somos Invisibles, els alumnes van participar activament en diverses activitats dissenyades per fomentar el diàleg obert i l’intercanvi d’experiències. Des de reflexions sobre la importància dels valors en la vida quotidiana, el taller va oferir un espai per a la reflexió i el creixement personal.

Per a la Fundació No Somos Invisibles, “és essencial proporcionar als estudiants oportunitats com aquesta perquè reflexionin sobre els seus valors i com poden impactar positivament en el seu entorn”.

La col·laboració entre la Fundació i l’institut reflecteix un compromís compartit a enfortir el desenvolupament integral dels joves. “Creiem fermament que l’educació en valors és essencial per cultivar joves compromesos i empàtics”.