ACTIVE PEOPLE

                             Programa de capacitació laboral

per a persones amb Paràlisi Cerebral i altres discapacitats físiques severes (Pc/Dfs)

Realitat general de les persones amb Pc/Dfs

  • La majoria necessita ajuda per a les necessitats bàsiques de la vida diària (menjar, beure, vestir-se, desplaçar-se …).

  • Moltes de les persones amb Pc/DFS no tenen cap afectació cognitiva ni intel·lectual.

  • Moltes de les persones amb Pc/DFS tenen la parla afectada.

  • A causa del seu alt grau d’afectació són persones que sense voler, han estat sobreprotegides i infantilitzades i la gran majoria té un baix nivell d’estudis i poques habilitats socials.

  • Molt pocs han tingut l’oportunitat de formar la seva pròpia família i de tenir la seva pròpia llar.

  • La majoria d’elles acaben vivint en residències.

  • A causa de les seves característiques i per desconeixement, provoquen rebuig social.

  • A causa de les seves necessitats i els ajuts personals que necessiten, la seva inserció laboral és pràcticament impossible i tenen molt poques oportunitats d’activitat.

Què és Active People?

ACTIVE PEOPLE és un programa gratuït, especialitzat i obert a la comunitat, que ofereix de manera personalitzada atenció integral, formació i capacitació laboral a persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes (Pc/DFS), en edat adulta.

Tot el programa gira al voltant de la capacitació laboral com a formadors qualificatsper a la impartició de les activitats formatives que l’entitat ofereix en diferents àmbits socials (educació, empresa, entitats públiques, projectes socials i per al públic en general).

Això ens permet enfocar tot el programa de forma experiencial:

l

Ens permet treballar tots els aspectes teòrics / pràctics d’una formació per a la inserció laboral basats en un projecte real, creant des del principi un ambient laboral.

l

Ens permet treballar l’adquisició de coneixements i habilitats aplicades.

l

Ens permet treballar el desenvolupament psicosocial i relacional de les persones participants.

l

Manté a les persones que participen constantment en contacte amb diferents agents de la comunitat, que els reconeix en un àmbit professional.

l

Ens permet que tinguin una petita contraprestació econòmica.

l

I, d’altra banda, la comercialització de les formacions suposa una font de recursos econòmics per al finançament de el programa.

Quines necessitats cobreix?

El programa Active People neix per cobrir un buit existent d’activitats adequades que permetin la realització personal de persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes (Pc/DFS) arribada la seva edat adulta.

l

El servei s’adreça a persones adultes amb Pc/Dfs que es troben laboralment inactives (a causa de les dificultats que presenten derivades del seu alt grau de discapacitat i dependència i de les ajudes econòmiques que reben, i a les quals no poden renunciar).

l

Parlem de persones amb afectacions físiques molt severes (+65% de discapacitat reconegut) i un alt grau de dependència per a les necessitats bàsiques.

l

Encara que les seves oportunitats d’inserció laboral són molt escasses, són persones amb una capacitat intel·lectual alta, habilitats d’estratègia i visió competitiva, forta capacitat de comunicació verbal o visual, potencial de treball amb eines informàtiques i tecnològiques, etc. I sobretot amb un gran anhel de ser part activa de la societat i que se’ls pugui reconèixer dins d’un perfil laboral i professional.

l

En l’actualitat no hi ha cap recurs especialitzat en inserció sociolaboral que cobreixi les necessitats específiques del col·lectiu.

Per què col·laborar amb el programa?

Per què col·laborar amb el programa?

La Fundació No Somos Invisibles és un projecte 100% social que treballa per a un col·lectiu per al qual hi ha molt pocs recursos en l’àmbit sociolaboral, però no pot fer-ho solaEl suport de les administracions i de les persones és vital, i també ho és el de les empreses i entitats.

En l’actualitat atenem de manera totalment personalitzada a 22 persones amb Pc/Dfs, amb l’objectiu de empoderar i donar-los les eines perquè puguin desenvolupar una activitat professional de qualitat.

A més, acostant-los a la comunitat la enriquim amb la seva diversitat i amb la seva mirada única.

Col·laborar amb nosaltres té beneficis fiscals i si ets una empresa pots convertir el programa en una bona eina per a la RSE, per al compliment de la LGD i per millorar l’ambient laboral.