Un projecte d’inserció sociolaboral

  • Les persones que participen en els nostres projectes són persones adultes amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes (Pc/Dfs). La paràlisi cerebral és una afectació desconeguda i que pot portar a confusió, és una lesió irreversible que es produeix en el cervell per un accident, abans que el desenvolupament i creixement del cervell s’hagi completat. Pot ocórrer durant la gestació, el part o en els tres primers anys de vida de la persona. Depenent de la part danyada del cervell, pot causar diferents afectacions. En la majoria dels casos es presenta com una discapacitat física severa que afecta el moviment i la postura de la persona, limitant de manera important la seva mobilitat. També és molt habitual l’afectació en la parla i a vegades, encara que no és el més habitual, pot haver-hi afectacions a nivell sensorial i intel·lectual, donant-se una pluridiscapacitat.                  Així, la majoria de les persones amb paràlisi cerebral pateixen una afectació severa de la mobilitat, de la postura i, moltes vegades, de la parla, però sense trastorn cognitiu ni cap intel·lectual. Persones amb paràlisi cerebral i unes altres amb característiques similars, sofreixen greus problemes d’integració tant a nivell laboral, com a nivell social, que ocasionen, en la majoria dels casos, una gran frustració i patiment.
  • Amb els nostres projectes oferim una atenció integral a persones amb Pc/Dfs, en edat laboral i que no tenen cap activitat laboral ni perspectives, a causa de la seva afectació i alt grau de dependència, a través del foment de la inclusió social i la superació de l’estigma en les persones amb Pc/Dfs, impulsant la seva capacitació laboral i la seva autonomia personal.

 

  • Sempre treballem en equip, i amb això aconseguim que les necessitats personals de totes les persones que formen part dels projectes puguin ser ateses dins del mateix grup. Així, una persona amb dificultat en la parla pot ser “traduïda” pels altres; una persona amb una afecció en la mobilitat severa pot ser atesa per qui no té aquesta dificultat, només per posar alguns exemples. A més, el treballar en equip ens ofereix l’oportunitat de participació activa de totes les persones que intervenen en els projectes: professionals, beneficiaris i voluntaris.
  • Els nostres projectes generen una sèrie de productes que l’entitat ofereix a la societat i que permeten donar a conèixer tot el que les persones amb Pc/Dfs ens poden aportar si els donem una oportunitat. També la comercialització d’aquests productes ens permet que les persones amb Pd/Dfs tinguin un acostament al mercat laboral i ens ajuden al finançament de l’entitat.

El nostre Somni

«Una societat que vegi en la diferència una aportació positiva per al desenvolupament i que la integri en cadascun dels seus àmbits»