Docents i ponents de la Fundació ‘No Somos Invisibles’ imparteixen  l’acció formativa “Valors, Motivació i consecució d’objectius a través d’un xoc de realitats” als participants de l’Espai de Suport a la Integració Sociolaboral de persones amb Diversitat Funcional a l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.