La Fundació No Somos Invisibles, una organització dedicada a la inserció social de persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes, van realitzar una visita al Disseny Hub de Barcelona. Aquesta experiència va resultar ser summament enriquidora, proporcionant una nova perspectiva sobre el disseny i ressaltant la seva importància i beneficis.

Durant la visita, l’equip de la Fundació No Somos Invisibles va participar activament, compartint les seves aportacions i conclusions. Es van enfocar especialment en com el disseny pot millorar la seva qualitat de vida diària. La jornada va permetre als assistents prendre consciència de l’impacte positiu que el disseny inclusiu pot tenir, no només en les seves vides, sinó en la societat en general.

L’ intercanvi d’ idees i la reflexió sobre possibles innovacions van ser punts clau de la visita, subratllant la missió de la fundació de promoure la inclusió i millorar l’ autonomia de les persones amb discapacitats severes.

La Fundació No Somos Invisibles continua treballant perquè tots, independentment de les seves capacitats, puguin gaudir d’un entorn més accessible, i visites com la d’avui al Disseny Hub són essencials per avançar en aquesta noble causa.