El passat dimecres, l’Institut Les Marines de Castelldefels va ser l’escenari d’un enriquidor taller enfocat a promoure valors fonamentals entre els joves, organitzat per Fundació No Somos Invisibles.

Amb una participació entusiasta per part dels estudiants, el taller es va centrar en aspectes clau com el respecte, la solidaritat i l’empatia. Durant la jornada, els alumnes van tenir l’oportunitat de reflexionar sobre la importància dels valors en la seva vida diària i en la construcció d’una societat més justa i cohesionada.

L’equip de la Fundació No Somos Invisibles, va guiar les activitats de manera dinàmica i participativa, fomentant el diàleg obert i l’intercanvi d’experiències entre els joves.

“És fonamental brindar espais com aquest perquè els estudiants puguin reflexionar sobre els seus valors i com aplicar-los en el seu entorn”.

La Fundació No Somos Invisibles, va destacar la importància de treballar en conjunt amb els centres educatius per enfortir el desenvolupament integral dels joves: “Creiem fermament que l’educació en valors és clau per formar persones compromesos i empàtics”.

El taller va culminar amb una reflexió conjunta sobre les accions concretes que cada estudiant pot dur a terme per promoure els valors treballats en el seu dia a dia.

Sens dubte, aquesta iniciativa ha deixat una empremta positiva en els participants, els quals es mostren més conscients del paper fonamental que exerceixen els valors en la construcció d’una societat més justa i solidària.