Activitats Formatives

El desenvolupament d’activitats formatives és el producte principal del programa ACTIVE PEOPLE i l’eix sobre el qual es desenvolupa el programa. La realització d’aquestes activitats és per a les persones que participen en ell, una oportunitat per a la inserció social i laboral, que els permet formar-se, estar actius i sentir que aporten alguna cosa a la societat.

  ACTIVITATS FORMATIVES

Oferim activitats formatives de gran qualitat, adaptades a diferents sectors (empreses, centres educatius, institucions públiques, projectes socials, etc.) sempre liderades per les persones que formen part dels nostre projecte: persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes. 

Es tracta de formacions fundamentades en el treball amb valors, que tenen com a objectiu el desenvolupament de competències transversals en els equips i en les persones.